ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά EUROSTAT
  Γενικές και Περιφερειακές Στατιστικές
    Βραχυχρόνια ανάλυση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Δεικτών
      Νομισματικοί και οικονομικοί δείκτες