ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά EUROSTAT
  Βιομηχανία, Εμπόριο και Υπηρεσίες
    Στατιστικές της κοινωνίας της πληροφορίας
      Περιφερειακές Στατιστικές Κοινωνίας της πληροφορίας κατά περιφέρειες NUTS