ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά EUROSTAT
  Βιομηχανία, Εμπόριο και Υπηρεσίες
    Στατιστικές της κοινωνίας της πληροφορίας
      Υπολογιστές και Διαδίκτυο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις