ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά EUROSTAT
  Βιομηχανία, Εμπόριο και Υπηρεσίες
    Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων
      SBS - περιφερειακά δεδομένα - όλες οι δραστηριότητες