ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Πληθυσμός
      Φυσική Κίνηση
Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδος 2004
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1997
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1996
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1995
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1994
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1993
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1992
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1991
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1990
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1989
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1988
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1987
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1986
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1985
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1984
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1983
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1982
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1981
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1980
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1979
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1978
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1977
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1976
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1975
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1974
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1973
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1972
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1971
Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσμού της Ελλάδος έτους 1970