ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Εμπορική Ναυτιλία
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1997
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1996
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1995
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1994
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1993
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1992
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1991
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1990
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1989
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1988
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1987
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1986
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1985
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1984
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1983
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1982
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1981
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1980
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1979
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1978
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1977
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1976
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1975
Στατιστική εμπορικής ναυτιλίας 1974
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1973
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1972
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1971
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1970
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1969
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1968
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1967
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1966 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1966 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1966 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1966 (Τεύχ. Α)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1965 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1965 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1965 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1965 (Τεύχ. Α)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1964 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1964 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1964 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1964 (Τεύχ. Α)
Ναυτιλιακή κίνησις των κυριότερων ελληνικών λιμένων και όρμων, έτη 1963-1964
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1963 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1963 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1963 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1963 (Τεύχ. Α)
Δελτίον ναυτιλιακής κινήσεως των κυριώτερων ελληνικών λιμένων 1962-1963
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1962 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1962 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1962 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1962 (Τεύχ. Α)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1961 (Τεύχ. Δ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1961 (Τεύχ. Γ)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1961 (Τεύχ. Β)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας 1961 (Τεύχ. Α)
Δελτίον στατιστικής εμπορικής ναυτιλίας του έτους 1960
Τριμηνιαίον στατιστικόν δελτίον Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1959
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1941
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1940
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1939
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1938
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1937
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1936
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1935
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1934
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1933
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1932
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1931
Στατιστική της ναυτιλιακής κινήσεως κατά το έτος 1930