ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Μεταφορές-Επικοινωνίες
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1992-1994
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1989-1991
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1986-1988
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1985
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1984
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1983
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1982
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1981
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1980
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1979
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1978
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1977
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1976
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1975
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1974
Στατιστική μεταφορών και επικοινωνιών 1973
Δελτίον στατιστικής συγκοινωνιών και επικοινωνιών 1972
Δελτίον στατιστικής συγκοινωνιών και επικοινωνιών 1971
Δελτίον στατιστικής συγκοινωνιών και επικοινωνιών 1970