ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία
      Αλιεία
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2007
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2006
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2005
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2004
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2003
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2002
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2001
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 2000
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1999
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1998
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1997
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1996
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1995
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1994
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1993
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1992
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1991
Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 1990