ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Εμπόριο
      Εξωτερικό Εμπόριο
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1994
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1994
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1993
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1993
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1992
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1991
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1990
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1989
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1988
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1987
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1986
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1985
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1984
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1983-1984 #2
Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος 1983-1984 #1
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1983
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1982
Συνοπτικά στοιχεία στατιστικής εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος 1981-1985
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1981-1982 #2
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1981-1982 #1
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1981
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1980
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1979-1980
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1979
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1978 (Τεύχ. Γ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1978 (Τεύχ. Β)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1978 (Τεύχ. Α)
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1977-1978
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1977 (Τεύχ. Δ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1977 (Τεύχ. Γ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1977 (Τεύχ. Β)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1977 (Τεύχ. Α)
Ενημερωτικό δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1976-1980
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1976 (Τεύχ. Δ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1976 (Τεύχ. Γ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1976 (Τεύχ. Β)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1976 (Τεύχ. Α)
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1975 - 1976
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1975 (Τεύχ. Δ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1975 (Τεύχ. Γ)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1975 (Τεύχ. Β)
Δελτίο στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1975 (Τεύχ. Α)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (12)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (11)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (10)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (9)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (8)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (7)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (6)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (5)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (4)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (3)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (2)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1974 (1)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (12)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (11)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (10)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (9)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (8)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (7)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (6)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (5)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (4)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (3)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (2)
Μηνιαίον δελτίον στατιστικής εξωτερικού εμπορίου 1973 (1)
Εξωτερικόν εμπόριον της Ελλάδος 1972, 1973, 1974