ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Εμπόριο
      Εμπόριο
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης 1998
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1997
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1996
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1995
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1994
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1993
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1992
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1991
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1990
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1989
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1987 και 1988
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1986
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1985
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1984
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1983
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1982
Στατιστικά στοιχεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορίου 1981