ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Εκπαίδευση
      Μέση
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1970-71
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1969-70
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1968-69
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1967-68
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1966-67
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1965-66
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1964-65
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1963-64
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1962-63
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1961-62
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1960-61
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1959-60
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1958-59
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1957-58
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1956-57
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1955-56
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1954-55
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1938-39
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1937-38
Στατιστική της εκπαιδεύσεως κατά το σχολικόν έτος 1936-37