ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Δημόσια Οικονομικά
      Έσοδα-Έξοδα Δήμων-Κοινοτήτων
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 2005
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικών ετών 2002-2004
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικών ετών 1999-2001
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1998
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1997
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1996
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1995
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1994
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1993
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1992
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1991
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1990
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1989
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1988
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1987
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1986
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1985
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1984
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1983
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1982
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1981
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1980
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1979
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1978
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1975
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1973
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικών ετών 1971-1972
Έσοδα-έξοδα δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 1971