ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Δικαιοσύνη
      Στατιστική Δικαιοσύνης
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1996
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1995
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1994
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1993
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1992
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1991
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1990
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1989
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1988
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1987
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1986
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1985
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1984
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1983
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1982
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1981
Στατιστική πολιτικής δικαιοσύνης, εγκληματολογικής και σωφρονιστικής 1980