ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Δείκτες Τιμών
      Δείκτης Τιμών Εισροής Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων-Κατοικιών