ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στατιστικά ΕΛΣΤΑΤ
  Ειδικά δημοσιεύματα
    Βιομηχανία-Ορυχεία
      Απογραφές Καταστημάτων
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της 30ής Σεπτεμβρίου 1988 (Τεύχ. Α)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της 30ής Σεπτεμβρίου 1988 (Τεύχ. Β)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας και εμπορίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1984 (Τεύχ. Β)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας και εμπορίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1984 (Τεύχ. Α)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της 30 Σεπτεμβρίου 1978 (Τεύχ. Β)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας, εμπορίου και άλλων υπηρεσιών της 30 Σεπτεμβρίου 1978 (Τεύχ. Α)
Αποτελέσματα της απογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας και ορυχείων της 29ης Σεπτεμβρίου 1973
Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής μεταποιητικών καταστημάτων της 29ης Σεπτεμβρίου 1973
Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών εν γένει καταστημάτων της 27ης Σεπτεμβρίου 1969 (Τεύχ. Β)
Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών εν γένει καταστημάτων της 27ης Σεπτεμβρίου 1969 (Τεύχ. Α)
Δειγματοληπτική επεξεργασία απογραφής καταστημάτων 27 Σεπτεμβρίου 1969