ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Καλώς ήλθατε στις Υπηρεσίες Στατιστικής Ανάλυσης Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου.

Εδώ μπορείτε να:
  • Μελετήσετε τη δημογραφική εξέλιξη των επιχειρήσεων ανά κλάδο, περιοχή, χρονική περίοδο κλπ
  • Προβάλετε διάφορους δείκτες του οικονομικού περιβάλλοντος
  • Αναλύσετε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Αξιολογήσετε το Επιχειρηματικό Περιβάλλον καθώς και τις Πολιτικές και τα Μέτρα Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης