Αίτηση εγγραφής ατομικών
επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο

Παρακαλώ περιμένετε...
Αιτών
Επιχείρηση
GDPR
Δραστηριότητες
Προεπισκόπηση
Εκτύπωση
Αίτηση
Συνημμένα
Υποβολή

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα μέλη του, το Επιμελητήριο σας δίνει τη δυνατότητα να καταθέσετε ηλεκτρονικά από εδώ την Αίτηση σύστασης ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα εξής:

 • Έναν εκτυπωτή, ώστε να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης
 • Ένα πρόγραμμα εκτύπωσης PDF αρχείων. Εαν δεν έχετε ήδη κάποιο, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον Adobe Acrobat Reader από εδώ
 • Έναν σαρωτή (scanner), ώστε να σαρώσετε την υπογεγραμμένη αίτηση
 • Μία έγκυρη email διεύθυνση, ώστε να σας ενημερώσουμε όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αναλυτικά, η διαδικασία είναι η εξής:
 1. Εισαγωγή στοιχείων Αιτούντος
  Συμπληρώνετε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.
 2. Εισαγωγή στοιχείων Επιχείρησης
  Συμπληρώνετε τα στοιχεία της Επιχείρησης.
  Το webΕΒΕΠ θα ελέγξει άμεσα εαν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος είναι δεσμευμένα.
 3. Εισαγωγή δραστηριοτήτων Επιχείρησης
  Συμπληρώνετε τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που δηλώσατε στην Εφορία.
 4. Προεπισκόπηση στοιχείων
  Ελέγχετε όλα τα στοιχεία πριν προχωρήσετε, έχοντας τη δυνατότητα να γυρίσετε πίσω και να κάνετε τυχόν διορθώσεις.
 5. Εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης
  Το webΕΒΕΠ δημιουργεί ένα PDF έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο με τα στοιχεία σας.
  Κατεβάζετε, εκτυπώνετε και υπογράφετε το έντυπο αυτό.
 6. Σάρωση και μεταφόρτωση της υπογεγραμμένης αίτησης
  Σαρώνετε την υπογεγραμμένη αίτηση με έναν σαρωτή (scanner), την αποθηκεύετε σαν αρχείο PDF στον υπολογιστή σας και τη μεταφορτώνετε (upload) στο Επιμελητήριο.
 7. Σάρωση και μεταφόρτωση των σχετικών συνημμένων
  Σαρώνετε και μεταφορτώνετε με παρόμοιο τρόπο όλα τα σχετικά συνημμένα έγγραφα.
 8. Υποβολή αίτησης
  Επιβεβαιώνετε την υποβολή της αίτησής σας. Το Επιμελητήριο κατόπιν θα ολοκληρώσει τη διαδικασία και θα αποστείλει στο email σας τις σχετικές πληροφορίες.


webΕΒΕΠ 1.0.2.121