Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Διεύθυνση: , 80100, ΚΥΘΗΡΑ
Δήμος: ΚΥΘΗΡΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105902017 2105981114 λογιστηριο
e-mail: erifili.gian@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 90021101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 85591909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) 91011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΥΡΙΑ 47799100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΩΝ) 90031200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ 18200000 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 90011016 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 91020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47799100 Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών) check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 18200000 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων  
4 91020000 Δραστηριότητες μουσείων  
5 58110000 Έκδοση βιβλίων  
6 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
7 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
8 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
9 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
10 90031200 Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών  
11 90011016 Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας  
12 91011000 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων  
13 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)  
14 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
15 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
17 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121