Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: KA INNOVATIVE MARITIME SERVICES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: KA.IMS Energy Care
Διεύθυνση: Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ 32, 19400, ΚΟΡΩΠΙ
Δήμος: ΚΡΩΠΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109658285
e-mail: info@ka-ims.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33140000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33190000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33120000 Επισκευή μηχανημάτων check
2 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού  
3 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
4 33150000 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών  
5 33110000 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121