Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SFK Financial Group ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SFK Financial Group Α.Ε.
Διεύθυνση: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ 13, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105314365
e-mail: info@taxisoffice.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 58110000 Έκδοση βιβλίων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58141100 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 72191900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες 72191901 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ) 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών check
2 82990000 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
3 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 82991000 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.  
6 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 58110000 Έκδοση βιβλίων  
8 58141100 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος  
9 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
10 85600000 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες  
11 72200000 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
12 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
13 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
14 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
15 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
17 72191901 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)  
18 72191900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες  
19 72201100 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις  
20 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες  
21 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)  
22 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
23 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
24 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
25 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
26 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
27 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
28 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121