Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DELTA ECHO TRADING & CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: DELTA ECHO TRADING & CONSULTING LIMITED
Διεύθυνση: ΜΕΘΩΝΗΣ 49, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104536125
e-mail: info@gkinis.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46751211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46191003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΙΚΩΝ 46141200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 46141202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ 46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46691111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥΣ 46191001 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ 46751251 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΡΕΣ Η ΤΥΠΟΥΣ ΧΥΤΗΡΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 46120000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46121305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46121313 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 46121000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46751000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 46121306 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 47646518 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥΣ 46901009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 47524206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων check
2 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
3 46121305 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
4 46121306 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ανόργανων βασικών χημικών ουσιών  
5 46120000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων  
6 46121000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και χημικών προϊόντων  
7 46141000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
8 46121313 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργανικών βασικών χημικών ουσιών  
9 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α.  
10 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
11 46191001 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία  
12 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
13 47646518 Λιανικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους  
14 46751211 Χονδρικό εμπόριο άλλων χημικών ορυκτών  
15 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
16 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
17 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους  
18 46751251 Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων συνδετικών υλών για τις μήτρες ή τύπους χυτηρίων, χημικών προϊόντων και κατάλοιπων της χημικής βιομηχανίας και των παρόμοιων βιομηχανιών  
19 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
20 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  
21 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121