Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Π. GLOBAL WEB TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TSERKEZOS P. GLOBAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΔΑΦΝΗΣ 1, 16672, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΒΑΡΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107253135
e-mail: tserkezospanos@hotmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
58141100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΥΡΙΑ 18201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 18202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 58143000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 18201000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης check
2 58143000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά  
3 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 58141100 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος  
6 58130000 Έκδοση εφημερίδων  
7 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
8 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
9 18202000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής  
10 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  
11 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121