Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, 10679, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: roula84peppa@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33151004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 25612201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α. 68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 30110000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 30111000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 30112100 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ· ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ 46691117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 46691302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 25612000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46691111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥΣ 46691121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 25501300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 46691982 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΤΜΟΒΟΛΗΣ Η ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 25612206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 30112400 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 25612200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30119000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 46691105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΥΡΙΑ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 30115000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΠΡΟΣΔΕΤΗΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΥΦΑΛΟΔΕΙΚΤΩΝ) 33151002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 46692006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 46741305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΣΚΛΗΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΨΕΚΑΣΜΟ 46691106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 46691118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ 33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 33202901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 71121912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών check
2 25501300 Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων  
3 25612200 Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων  
4 25612000 Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων  
5 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
7 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
8 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
9 30112100 Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών  
10 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
11 30110000 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών  
12 30112400 Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου  
13 30111000 Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων  
14 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
15 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
16 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
17 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
18 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
19 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
20 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
21 30119000 Υπηρεσίες μετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
22 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
23 25612206 Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων  
24 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
25 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων  
26 46691302 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων ανύψωσης, μετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης  
27 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών  
28 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
29 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους  
30 46741305 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανών και συσκευών χειρός για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό  
31 46691117 Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών  
32 46691118 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. για πλοία, αεροσκάφη και μηχανές τραίνου  
33 46692006 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, που χρησιμοποιούνται σε πλοία και ναυπηγεία  
34 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
35 46691982 Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, ψεκαστήρων, μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών, εκτός των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121