Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
Διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, 18547,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104808218
e-mail: kath-law@kathimerini.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 47626202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 46492203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 58133100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 58140000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 46492201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 58143100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 61901007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΠΟΤΑ) 82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) 47916200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ 90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 58141900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 18110000 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 58111300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58130000 Έκδοση εφημερίδων check
2 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες  
3 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
4 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
5 58141900 Έκδοση άλλων έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
6 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
7 58111300 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων  
8 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
9 18110000 Εκτύπωση εφημερίδων  
10 47616103 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
11 47626202 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από πρακτορείο  
12 47916200 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
13 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
14 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
15 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 18121200 Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού  
17 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
18 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
19 61901007 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)  
20 46492201 Χονδρικό εμπόριο (πρακτορείο) εφημερίδων και περιοδικών  
21 46492101 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, γενικά  
22 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών  
23 46492203 Χονδρικό εμπόριο εφημερίδων και περιοδικών, γενικά  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121