Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GOLDEN LIMO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GOLDEN LIMO SERVICES
Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 18, 16672, ΒΑΡΗ
Δήμος: ΒΑΡΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104530130
e-mail: a.giannisi@clystalsa.com
Ιστοσελίδα: www.goldenlimo.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
96091915 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 49321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 52212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 77121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 79111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 52212402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 80101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 79111400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 77121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 49391300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων check
2 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  
3 49391300 Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών  
4 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
5 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
6 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
7 79120000 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
8 79903100 Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης  
9 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
10 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
11 79121200 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων  
12 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
13 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
14 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
15 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
16 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
17 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 77121100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό  
19 49393100 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό  
20 79903900 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
21 79903200 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους  
22 79111100 Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές  
23 79111400 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων  
24 79112100 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα  
25 79112200 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες  
26 79111300 Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία  
27 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
28 79111200 Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους  
29 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
30 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  
31 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
32 96091915 Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων  
33 79111101 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
34 79111902 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων  
35 79111901 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια  
36 79111903 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια  
37 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
38 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
39 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
40 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  
41 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
42 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
43 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121