Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Διεύθυνση: ΠΥΛΩΤΗ ΣΕΜΠΟ ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ ΠΕΡΑΜΑ, 18863,
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: info@pearl-rail.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 50201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 51211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 52292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 52221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 50401000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων check
2 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
5 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
6 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
7 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
8 50401000 Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς  
9 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
10 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
11 52211000 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές  
12 52221000 Υπηρεσίες σχετικές με τις υδάτινες μεταφορές  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119