Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ FRONT PAGE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ FRONT PAGE
Διεύθυνση: ΣΥΓΓΡΟΥ 214, 17674, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιστοσελίδα: https://123front-page321ike.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
61104200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΝΟΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 58141000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 58191200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 58142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 63992000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 61104300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 60103000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 63911100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 63911101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 63991000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 58133100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 58132000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 58143100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 58191900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 59202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 61302000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 63911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 73122000 ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ 61104901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 58191300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 61301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ 18131005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 58130000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58130000 Έκδοση εφημερίδων check
2 73121900 Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
3 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
6 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
7 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
8 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
9 60103000 Διάθεση χρόνου ραδιοφωνικής διαφήμισης  
10 58191900 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού  
11 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
12 58191200 Έκδοση έντυπων εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών  
13 58141000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  
14 58191100 Έκδοση έντυπων ταχυδρομικών δελταρίων, καρτών με ευχές και παρόμοιων  
15 58191300 Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων  
16 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
17 58132000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων  
18 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
19 63992000 Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών  
20 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
21 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
22 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
23 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
24 61301000 Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  
25 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά  
26 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα  
27 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
28 61104300 Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
29 61302000 Υπηρεσίες κατ' οίκον διανομής προγράμματος μέσω δορυφόρου  
30 59202100 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος  
31 63911101 Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου  
32 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
33 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  
34 60101100 Υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραμματισμού και εκπομπών  
35 61104200 Υπηρεσίες στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων  
36 18131005 Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος  
37 61104901 Υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδίκτυου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121