Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AQUA UNION ENTERPRISES Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: AQUA UNION ENTERPRISES L.P.
Διεύθυνση: ΣΚΟΥΖΕ 4, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104110888
e-mail: euro.partners@yahoo.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 46120000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 46121204 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρυσού ή αργύρου 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α. 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 46710000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46721204 Χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων 46751204 Χονδρικό εμπόριο οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο, ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου 46751225 Χονδρικό εμπόριο διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα 50101000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 94120000 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 39002101 Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων check
2 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 94120000 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων  
6 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
7 46181904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
8 46120000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων  
9 46121300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
10 46121204 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρυσού ή αργύρου  
11 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
12 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων  
13 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
14 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
15 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
16 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
17 50101000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  
18 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
19 49393200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα  
20 46751225 Χονδρικό εμπόριο διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων  
21 46721204 Χονδρικό εμπόριο μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων  
22 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
23 46751204 Χονδρικό εμπόριο οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο, ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου  
24 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών  
25 46710000 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121