Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALNI TECHNICAL BUREAU-ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ALNI TECHNICAL BUREAU S.A.
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 1 (ΟΡΟΦΟΣ 7), 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2104598800
FAX: 2104185301
e-mail: commercial@miecompany.eu
Ιστοσελίδα: http://www.alni-technical.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 30113000 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών) 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 46411323 Χονδρικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών 46493311 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691102 Χονδρικό εμπόριο αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων 46691115 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων αντίδρασης (εκτός των στροβιλοκινητήρων) 46691117 Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών 46691119 Χονδρικό εμπόριο μερών στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 46691124 Χονδρικό εμπόριο πλοίων - ψυγείων 46691126 Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων 46691130 Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων 46691132 Χονδρικό εμπόριο στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος check
2 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
3 30113000 Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών  
4 30115000 Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών)  
5 33151001 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
6 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
7 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
8 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
9 30119100 Υπηρεσίες μετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
10 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
11 33121100 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και των δικύκλων  
12 33151004 Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων  
13 46691102 Χονδρικό εμπόριο αλιευτικών σκαφών, πλοίων εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων  
14 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
15 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών  
16 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
17 46691108 Χονδρικό εμπόριο βυθοκόρων, πλοίων-φάρων, πυροσβεστικών πλοίων, πλωτών γερανών, άλλων σκαφών  
18 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων  
19 46493311 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών  
20 46691115 Χονδρικό εμπόριο κινητήρων αντίδρασης (εκτός των στροβιλοκινητήρων)  
21 46691117 Χονδρικό εμπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθμείων και παρόμοιων σκαφών, ειδικά σχεδιασμένων για τη μεταφορά επιβατών  
22 46691119 Χονδρικό εμπόριο μερών στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων  
23 46691956 Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας  
24 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  
25 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
26 46691124 Χονδρικό εμπόριο πλοίων - ψυγείων  
27 46691126 Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκών και προωθητικών πλοίων  
28 46691130 Χονδρικό εμπόριο σκαφών για τη μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για τη μεταφορά και επιβατών και εμπορευμάτων  
29 46411323 Χονδρικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών  
30 46691132 Χονδρικό εμπόριο στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121