Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΒΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΣΑΙΑ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105140620
e-mail: giannis21pappas@yahoo.gr;plinetshirt@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.pline.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑ 46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 47191005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 58191300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 18121904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 14143000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "T-SHIRT" ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΑΚΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΛΕΚΤΩΝ Η ΚΡΟΣΕ 58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46493908 Χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ) check
2 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες  
3 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
6 58191300 Έκδοση έντυπων χαλκομανιών και ημερολόγιων  
7 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
8 14143000 Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ  
9 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
10 47191005 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)  
11 47917100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
12 18121904 Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121