Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MBS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MBS SOLUTIONS Α.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α, 18547, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 17231201 Κατασκευή φακέλων 17231401 Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου 18121101 Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων] 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 17231201 Κατασκευή φακέλων check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 18121101 Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία  
4 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]  
5 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
6 17231401 Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου  
7 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121