Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ε. ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΑ
Διακριτικός τίτλος: ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ HOMES Ε.Ε.
Διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 78, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105573368
FAX: 2105582287
e-mail: info@earetakis.gr
Ιστοσελίδα: www.aretakis-ae.gr
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία Μεσιτικά γραφεία ακινήτων Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης check
2 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 78300000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
4 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
5 78301300 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου  
6 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
7 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
8 78301900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.  
9 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
10 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
11 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
12 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
14 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
15 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
16 47111004 Λιανικό εμπόριο ειδών οινοπαντοπωλείου  
17 47111005 Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου  
18 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
19 84130000 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
20 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
21 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
22 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
23 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
24 68321300 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
25 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
26 68321200 Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
27 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
28 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα  
29 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
30 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
31 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
32 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
33 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
34 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
35 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση  
36 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση  
37 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
38 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
39 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
40 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
41 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
42 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
43 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
44 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
45 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
46 71121105 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα  
47 68201104 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121