Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: K. & Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Κ. & Μ. GROUP O.E.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ 100, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: achsandras@chasandraslaw.gr
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ 68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 47545423 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 47524600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 35120000 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 35130000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων check
2 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
3 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
5 35130000 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος  
6 46141300 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
7 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
8 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
9 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
10 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
11 43110000 Κατεδαφίσεις  
12 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής  
13 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
14 47545423 Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
15 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών  
16 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
17 35120000 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος  
18 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
19 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
20 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
21 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121