Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 188, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6974404915 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ&6974400830 ΦΑΝΤΖΙΚOY
e-mail: afantzikou@sidma.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46721321 Χονδρικό εμπόριο επίπεδων φύλλων έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, πλάτους > 500 mm 24101200 Παραγωγή σιδηροκραμάτων 24200000 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους 25610000 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων 25612203 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων 25612207 Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων 25612208 Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 46121200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές 46721306 Χονδρικό εμπόριο δοκών και ράβδων από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένων 46721334 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα 46741110 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46721321 Χονδρικό εμπόριο επίπεδων φύλλων έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, πλάτους > 500 mm check
2 46121200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές  
3 25112000 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους  
4 24200000 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων  
5 25610000 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων  
6 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
7 24101200 Παραγωγή σιδηροκραμάτων  
8 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
9 25612203 Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων  
10 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
11 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
12 25612207 Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων  
13 25612208 Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων  
14 46721306 Χονδρικό εμπόριο δοκών και ράβδων από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένων  
15 46741110 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό  
16 46721334 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121