Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PASSAGGIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: DMK Μ.Α.Ε.
Διεύθυνση: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 107, 17672, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109595296
e-mail: gsandris@accountaxes.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 46141330 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46371014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ 82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 79903100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 70221303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ FRANCHISE ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 46341101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 79901200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άϋλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 52100000 Αποθήκευση  
4 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
5 46141330 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  
6 47252500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών  
7 47252601 Λιανικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
8 47252600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών  
9 79903100 Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης  
10 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
11 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
12 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
13 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
14 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
15 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
16 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
17 77401901 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών(δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλεσυης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων  
18 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
19 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
20 46341101 Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών  
21 46371014 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121