Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SHORTCUT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2155558472
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) 63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 73110000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 74203900 ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46450000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών check
2 74203900 Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 61104100 Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου  
4 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
5 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
6 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
7 61100000 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
8 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού  
9 18203000 Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού  
10 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
11 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
12 59111202 Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121