Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: REGAIA ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: REGAIA
Διεύθυνση: 25 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2111085200
e-mail: info@regaia.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 20595902 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων) 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 23991901 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ) 30999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α. 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46711305 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου 46751228 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου 46761905 Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών π.δ.κ.α. 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής check
2 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
3 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά  
4 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
5 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
6 77120000 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών  
7 23991901 Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)  
8 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
9 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
10 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
11 30999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.  
12 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
13 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
14 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
15 23700000 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων  
16 20595902 Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)  
17 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
19 01611007 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών  
20 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
21 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
22 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
23 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
24 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
25 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
26 81301000 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου  
27 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου  
28 46211900 Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.  
29 46761905 Χονδρικό εμπόριο άλλων ορυκτών π.δ.κ.α.  
30 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο  
31 46711305 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων  
32 46751228 Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων προϊόντων της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσας και πισσασφάλτου  
33 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
34 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
35 46750000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121