Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VD ENERGY Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: VD ENERGY
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, 19300, ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6956086878
e-mail: fbceconomics@yahoo.com
Νομική μορφή: Ε.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46751101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 46751264 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 20135200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ· ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 49411201 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 95291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 46751223 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46751114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ 82920000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 46711303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47646531 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 46411200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 46692012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 14139904 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 38311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών check
2 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
3 82920000 Δραστηριότητες συσκευασίας  
4 14139904 Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με εργαστήριο  
5 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
6 47646531 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία  
7 49411201 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό ιδιοκτήτη  
8 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
9 20135200 Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων  
10 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
11 95291101 Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυμάτων  
12 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  
13 46711303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαφρών ελαίων πετρελαίου, ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
14 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
15 46751109 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
16 46751264 Χονδρικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών  
17 46411200 Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων  
18 46692012 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης  
19 46751114 Χονδρικό εμπόριο φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121