Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MINERAL TRADE
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ Η ΚΑΨΑΛΑ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104129870
FAX: 2104129870
e-mail: mineraltradeltd@gmail.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 30999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 30999000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. check
2 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
3 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
4 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
5 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
6 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
7 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
8 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά  
9 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
10 46391000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού  
11 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
12 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
13 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
14 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
15 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
16 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
17 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
18 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου  
19 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
20 46631000 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού  
21 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων  
22 46220000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
23 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121