Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 10, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104586000
e-mail: newsroom@naftemporiki.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 58130000 Έκδοση εφημερίδων 18110000 Εκτύπωση εφημερίδων 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών 46492106 Χονδρικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία, υδρόγειων σφαιρών 46492309 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ 46492316 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών 46492329 Χονδρικό εμπόριο χαλκομανιών, εκτυπωμένων ημερολογίων 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 53101100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia) 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α. 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58130000 Έκδοση εφημερίδων check
2 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
3 18120000 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 58133100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, έντυπης μορφής  
6 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
7 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
8 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
9 18110000 Εκτύπωση εφημερίδων  
10 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
11 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
12 53101100 Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά  
13 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
14 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
15 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
16 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
17 63911100 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά  
18 63911200 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα  
19 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
20 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
21 73111103 Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά  
22 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
23 63991000 Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.  
24 46492103 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα  
25 46492104 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών  
26 46492309 Χονδρικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ  
27 46492316 Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών  
28 46492329 Χονδρικό εμπόριο χαλκομανιών, εκτυπωμένων ημερολογίων  
29 46492106 Χονδρικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία, υδρόγειων σφαιρών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121