Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΛΚΙΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΟΛΚΙΜΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΗΛΙΟΥ 3, 19018, ΜΑΓΟΥΛΑ
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105557956
e-mail: info@olkimos.gr
Ιστοσελίδα: http://www.olkimos.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46741101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Π.Δ.Κ.Α. 46741115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 25931400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 24340000 ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 46741105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΦΙΩΝ, ΠΡΟΚΩΝ, ΠΙΝΕΖΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 46741114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 25930000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 25931200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ· ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25620000 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 25621000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 46721304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 33203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 28410000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 25931300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ· ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ 46721333 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΜΗ ΚΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ 46721336 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΠΗΝΙΑ 46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 33122200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 46741110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΙΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟΥ, ΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΧΑΛΚΟ 46721302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46721300 Χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές check
2 25930000 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων  
3 25931400 Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών  
4 28410000 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  
5 25931200 Κατασκευή συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων  
6 25931300 Κατασκευή υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης, από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένων φύλλων μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό  
7 25620000 Μεταλλοτεχνία  
8 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
9 33203200 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου  
10 33122200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών  
11 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  
12 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
13 70221600 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
14 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
15 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
16 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
17 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
18 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
19 25621000 Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών  
20 46721302 Χονδρικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων από σίδηρο ή χάλυβα  
21 46721304 Χονδρικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές  
22 46741101 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από βασικά μέταλλα π.δ.κ.α.  
23 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
24 46741105 Χονδρικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών  
25 46741110 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό  
26 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών  
27 46741114 Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος  
28 46741115 Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων  
29 46721333 Χονδρικό εμπόριο σύρματος από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα  
30 46721336 Χονδρικό εμπόριο χονδροσύρματος θερμής έλασης, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία  
31 24340000 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121