Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ 8, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6947428181
e-mail: gmpougla@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.cpa-a.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
69201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 69201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΚΥΡΙΑ 69201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 69202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 69204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 70221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 78101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου check
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
4 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
5 78101000 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης απασχόλησης  
6 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
7 69201001 Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή  
8 69201002 Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή  
9 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
10 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121