Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ
Διεύθυνση: ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104193000,2104193685,2104193274
FAX: 2104112303
e-mail: papastratos@pmintl.com;papastratos@pmi.com
Ιστοσελίδα: http://www.papastratos.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 12001100 Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 12000000 Παραγωγή προϊόντων καπνού 46212001 Χονδρικό εμπόριο μη μεταποιημένου καπνού 46351002 Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691980 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 12001100 Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού check
2 12000000 Παραγωγή προϊόντων καπνού  
3 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
4 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
5 46521200 Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
6 46691508 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών  
7 46691530 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών  
8 46212001 Χονδρικό εμπόριο μη μεταποιημένου καπνού  
9 46351002 Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού  
10 46691980 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων και συσκευών γενικής και ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119