Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BREAKWATER INTERNATIONAL LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 19, 18755, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τηλέφωνο: 2109612491
e-mail: gkonstantinou@naf-accounting.gr
Νομική μορφή: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
30112000 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 46691109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΑ 52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ 52291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 50201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 50201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 50201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών check
2 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
3 30112000 Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων  
4 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
5 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
6 50201300 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς άλλων υγρών ή αερίων χύδην με δεξαμενόπλοια  
7 50201200 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια  
8 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
9 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
10 46691109 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενόπλοιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119