Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΜ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: BM MARINE-ENVIRONMENTAL CONSULTING SERVICES
Διεύθυνση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 131, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104115697
e-mail: vassmf@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46141200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 39001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 52221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ 74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 52221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 66221004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 33121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 66211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ 52221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 71201905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων check
2 46141200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π.δ.κ.α.  
3 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
4 66211000 Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών  
5 52221600 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα  
6 52221500 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
7 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
8 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
9 39001201 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών  
10 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
11 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
12 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
13 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
14 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121