Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WEST GATE LOGISTICS Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: WEST GATE LOGISTICS
Διεύθυνση: 37 ΧΛΜ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19100, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105810746
e-mail: marinosdimitris13@gmail.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) 45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ 49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ 49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) 52291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 49411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΨΥΓΕΙΑ 70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 52241000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ 82921005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52292000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 70221208 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ Η ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ 52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 45311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 49411900 Άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
5 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
6 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
8 49412000 Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγών οχημάτων με χειριστή  
9 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
10 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
11 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
12 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
13 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
14 45203000 Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες  
15 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
16 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
17 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
18 53201100 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών πολλαπλής φύσης  
19 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
20 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  
21 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
22 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121