Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PEKO MIHAL ΤΟΥ JORGO
Διακριτικός τίτλος: INOX MANIA
Διεύθυνση: ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 20, 18540, ΠΕΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: info@totaltaxcare.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
95291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΚΛΠ 25990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΡΙΑ 25620000 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 25500000 ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 33201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 25620000 Μεταλλοτεχνία check
2 25990000 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
3 25500000 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία  
4 33201200 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
5 95291901 Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μεταλλικών σκευών κλπ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119