Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΔΡΑΚΑΚΗΣ MECHATRONICS
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: drakakis@drakakis.eu
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33203500 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού 28251000 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης 28292100 Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 28931000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από τα μέρη τους 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 46691962 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 71201105 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33203500 Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού check
2 28251000 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης  
3 28931000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός από τα μέρη τους  
4 28292100 Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων  
5 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
6 71201105 Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών  
7 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
8 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
9 46691943 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
10 46691962 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119