Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MANIFEST SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104224208ΛΟΓ
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα 43291100 Εργασίες μόνωσης 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 25611000 Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) 43341000 Εργασίες χρωματισμών 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 49421000 Υπηρεσίες μετακόμισης 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού 77391904 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων αυτόματων πωλητών 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 86211002 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών 56292003 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 46421107 Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα 46421117 Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 46421157 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών) 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων 46421204 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας 46421206 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α. 46421210 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια 46461110 Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων 46461113 Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης 46461118 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών 46121109 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων οπτανθρακοποίησης, πίσσας και πισσάσφαλτου 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 43332000 Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)  
3 43391000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
4 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
5 46121109 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων οπτανθρακοποίησης, πίσσας και πισσάσφαλτου  
6 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
7 43291100 Εργασίες μόνωσης  
8 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
9 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
10 43331000 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων  
11 43341000 Εργασίες χρωματισμών  
12 86211002 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας  
13 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 46901000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
15 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
16 71114100 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου  
17 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
18 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
20 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
21 33204000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού  
22 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
23 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
24 77321000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού  
25 77391904 Υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων αυτόματων πωλητών  
26 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
27 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
28 25611000 Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων  
29 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
30 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
31 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
32 33111000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων  
33 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
34 43221109 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά  
35 95221001 Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών  
36 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
37 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
38 49421000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
39 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
40 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
41 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
42 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
43 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
44 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
45 56292003 Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων  
46 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
47 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
48 56211000 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)  
49 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
50 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών  
51 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
52 46421107 Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού  
53 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
54 46441201 Χονδρικό εμπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα  
55 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα  
56 46421117 Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση  
57 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων)  
58 46421000 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων  
59 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
60 46421204 Χονδρικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας  
61 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων  
62 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων  
63 46421135 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό  
64 46461212 Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών  
65 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες  
66 46421206 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.  
67 46461110 Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων  
68 46461113 Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης  
69 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
70 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων  
71 46421210 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια  
72 46421157 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών ένδυσης νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλων, μπλουζών και σχετικών ειδών)  
73 46461118 Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121