Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: 3DHUB Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: 3DHUB GREECE
Διεύθυνση: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ 1, 18346, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6971730802
e-mail: smyrnakis@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://3dhubgreece.stpapa.gr/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46692017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) 18121600 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α. 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων] 33122901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) 46121317 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 46141309 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων 46141341 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) 46731653 Χονδρικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες 46761301 Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών πολυμερών σε πρωτογενείς μορφές 46761303 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές π.δ.κ.α. 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 47524976 Λιανικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες 47595801 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες 47788602 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 47788825 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46692017 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS) check
2 18121900 Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.  
3 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
4 46141309 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων  
5 46121317 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές  
6 46141341 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS)  
7 47595801 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες  
8 47788602 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
9 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
10 47916900 Λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικών και αναμνηστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
11 47524976 Λιανικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες  
12 47788825 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS)  
13 18133001 Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]  
14 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
15 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 18121600 Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό  
17 33122901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (3D PRINTERS)  
18 72192902 Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία  
19 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
20 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
21 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
22 46761301 Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών πολυμερών σε πρωτογενείς μορφές  
23 46761903 Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.  
24 46761303 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές π.δ.κ.α.  
25 46731653 Χονδρικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121